Plaats Nr. Naam Woonplaats Tijd
1 225 Sander Haitsma Balk 0:23:52
2 207 Ruurd Veldhuis Heerenveen 0:24:17
3 223 Gert-Jan Bennema Sloten 0:27:53
4 220 Roelof van Netten Tjerkgaast 0:28:19
5 209 Janne Martens Leeuwarden 0:29:12
6 206 Anthe Veldhuis Wolvega 0:30:27
7 210 Maaike Alons Sint Jansklooster 0:30:36
8 224 Douwe op de Hoek Tjerkgaast 0:30:51
9 203 Jetse Müller Sloten 0:31:16
10 217 Lieneke van Campen Tjerkgaast 0:32:34
11 205 Hetty Ewoldt Joure 0:33:04
12 204 Hetty Ykema Lemmer 0:33:04
13 211 Marije Steneker Sint Nicolaasga 0:33:18
14 212 Janny Steneker Sint Nicolaasga 0:33:29
15 201 Hannie Visser Tjerkgaast 0:33:57
16 216 Aafke Wiegers Dronrijp 0:35:16
17 213 Jolanda Eggink Oldemarkt 0:38:01
18 214 Marije van Norel Tjalleberd 0:38:53
19 215 Jildou van Norel Tjalleberd 0:39:17
20 208 Reinder Sinnema Leeuwarden 0:39:27
21 202 Piet de Vos Emmeloord 0:39:58
22 218 Lies de Vries-Groen Broek 0:40:00
23 219 Appie de Vries Broek 0:40:00
24 221 Ellen Breimer Tjerkgaast 0:40:00
25 222 Janny van der Werf Tjerkgaast 0:40:00