Uitslag 10 km Pier Lupkes Loop 2007

1.

Hendrik Hoekstra Joure 38.12

2.

Samme Steenstra Joure 38.37

3.

Michaël Koning Nijemirdum 38.55

4.

Klaas Kroeze Scharnegoutum 39.09

5.

Joshua Koning Nijemirdum 39.12

6.

Sipke Zeldenrust Woudsend 40.24

7.

Beke Cnoss Boazum 40.26

8.

Durk Bouma Oppenhuizen 41.12

9.

Tjaard Berger Joure 41.28

10.

Gerard Postma Koufurderrige 42.42

11.

Bart Steensma Beetsterzwaag 43.02

12.

Arno Venema Lemmer 43.24

13.

Hessel Reitsma Tjerkgaast 43.53

14.

Chris Bartels Bakhuizen 44.15

15.

Auke Veldman Bakhuizen 44.15

16.

Henk Luyck Wijckel 44.59

17.

Kees Hoogeveen Tjerkgaast 45.17

18.

Margriet Postma Koufurderrige 46.00

19.

Wilma van der Wal Joure 46.36

20.

Onno Reekers Tjerkgaast 48.58

21.

Kees Visser Tjerkgaast 49.18

22.

Niels Nagelhout Sint Nicolaasga 49.26

23.

Christien Navies Sint Nicolaasga 50.50

24.

Ridzert Postma Sneek 51.26

25.

Jappie Nagelhout Sint Nicolaasga 51.35

26.

Bea Downer Sint Nicolaasga 52.31

27.

Marja van der Werf Joure 53.15

28.

Piet de Voss Emmeloord 54.29

29.

Hans van Solkema Sint Nicolaasga 55.52

30.

Heep Gall Sint Nicolaasga 56.27

31.

Gealien Tromp Balk 56.52

32.

Antsje Smeding Sint Nicolaasga 56.54

33/34.

Nijnke Bootsma Balk 57.21

33/34.

Fred Visser Tjerkgaast 57.12

35.

Jantje Visser Joure 1.00.18

36.

Karin Boersma Sint Nicolaasga 1.00.19

37/38.

Jannie v/d Wal Sneek 1.05.00

37/38.

Geeske Visser Staveren 1.05.00

39.

Ton van der Mark Sneek 1.06.11

40.

Afke Roskam Balk 1.07.39

41.

Jantsje Beucken-v/d Meer Nijemirdum 1.07.54

42.

Nelly Dijkstra Balk 1.10.22

42.

Sjoukje de Vreeze Bakhuizen 1.12.40


Uitslag 5,5 km Pier Lupkes Loop 2007

1.

Tjitte op de Hoek Tjerkgaast 23.18

2.

Margiet Akkerman Nijemirdum 24.10

3.

Egbert Dijkstra Heerenveen 24.46

4.

Frerik de Boer Sloten 26.32

5.

Ronald Steensma Beetsterzwaag 27.22

6.

Anke Zonderland Beetsterzwaag 27.26

7.

Piet Atsma Tjerkgaast 27.39

8.

Ad van Casteren Tjerkgaast 28.02

9.

Feike op de Hoek Tjerkgaast 28.20

10.

Johannes Abma Sneek 28.59

11.

Arjen van der Werf Sondel 31.12

12.

Ate Spijkerman Tjerkgaast 31.29

13.

Jeltsje Wierda Tjerkgaast 31.45

14/15.

Renske Abma Tjerkgaast 34.04

14/15.

Karin Visser Tjerkgaast 34.04

16.

Jelle Asma Tjerkgaast 34.20

17.

Boukje Asma Tjerkgaast 37.05

18.

Fedde Steenstra Joure 1.00.25

Het aftellen is begonnen


Ben jij al in vorm?Breek jij het parcoursrecord?

Voor diegene die er in slaagt om het parcoursrecord op de 10 km te verbeteren is er een bedrag van
€ 50,- beschikbaar gesteld. Het record staat sinds 2015 op 33.37 minuten!