Uitslag 10 km 2010

Was jij in vorm bij de loop van 2010?
Bekijk hier de foto's van de trimloop en kijk hoe soepel iedereen over de finish ging.

1.

Jasper Mulder Joure 37.16

2.

Hendrik Hoekstra Joure 39.31

3.

B. Cnossen Boazum 39.52

4.

Jappie Brandenburg Oudemirdum 39.53

5.

Durk Bouma Oppenhuizen 42.29

5.

Tjaard Berger Joure 42.29

7.

Ewold Kooistra Makkum 42.44

8.

Remco van der Brink Sloten 44.30

9.

Symen v/d Velde Waaksens 44.45

10.

Adrie Hoks Joure 45.06

11.

Sigrid Postma Koufurderrige 45.07

12.

Jacob Odden Sneek 45.08

13.

G.F. Postma Koufurderigge 45.38

14.

Gerben v/d Beek Sloten 46.52

15.

Harry Alting Sloten 46.52

16.

Andries Koenen Heeg 47.26

17.

Watte Visser Langweer 47.34

18.

Siebren de Jong Vegelinsoord 47.45

19.

Wiebe Amels Joure 47.55

20.

Margriet Postma Koufurderrige 49.32

21.

Domien Mulder Joure 49.52

22.

Christiaan Pander Sloten 50.03

23.

Peter de Jong Oranjewoud 50.31

24.

Ankie Hanzens Sloten 50.50

25.

Arie Steneker Sint Nicolaasga 51.48

26.

Hessel Reitsma Tjerkgaast 51.49

27.

Nico Postma Sint Nicolaasga 51.49

28.

Kees Visser Tjerkgaast 52.06

29.

Alie Piersma Balk 53.15

30.

Clasien Andela Hemelum 53.17

31.

Onne Reekers Tjerkgaast 53.44

32.

Arjen de Vries Sint Nicolaasga 54.24

33.

Bea Dounar Sint Nicolaasga 54.59

34.

Thijs Tuinstra Hemelum 55.50

35.

Marja van der Werf Joure 56.58

36.

Tineke Bajema Wommels 57.14

37.

Stefan Oosten Wolvega 57.31

38.

John Melein Joure 58.02

39.

Caroline van der Goot Heerenveen 1.00.29

39.

Karin Boersma Sint Nicolaasga 1.00.29

41.

Fred Visser Tjerkgaast 1.03.42

41.

Yvonne Nooteboom Sloten 1.03.42

43.

Lies de Vries-Groen Broek 1.04.20

44.

Pytsje Melein Joure 1.04.20


Uitslag 5 km

1.

Hilbert de Haan Ouwster-Nijega 22.50

2.

Menno Hogeling Sint Nicolaasga 25.56

3.

Jelte de Haan Ouwster-Nijega 28.03

4.

Nynke Kramer Koufurderrige 28.53

5.

Delianne Bouma Oppenhuizen 29.36

6.

Frida Bouma Tjerkgaast 29.36

7.

Roelof van Netten Tjerkgaast 29.56

8.

Richard Vinke Lelystad 30.44

9.

Nynke Bouma Tjerkgaast 32.47

10.

Rita de Hoop Sloten 33.47

11.

Astrid de Vries Sloten 33.56

12.

Dennis Vinke Lelystad 35.59

13.

Tjessie Spijkerman Tjerkgaast 36.00

14.

Siepie Aukes Tjerkgaast 36.54

15.

Nina Spijkerman Tjerkgaast 37.19

16.

Ingrid Amels Joure 37.53

17.

Marijke Haga Sloten 41.53


Jeugd 1 ronde

1.

Janita Hoeksta Tjerkgaast 09.06

2.

Petra de Vries Wijckel 09.45

3.

Corry Feenstra Tjerkgaast 09.54

4.

Menno Edelenbos Joure 10.50

5.

Rineke Haarsma Tjerkgaast 11.27

6.

Sylvia van Netten Tjerkgaast 11.41

7.

Eric Pier Ybema Tjerkgaast 14.28

8.

Hessel van der Goot Tjerkgaast 14.48

9.

Hans Lolkema Sloten 16.20


Jeugd 2 ronden

1.

Kim Albada Sloten 09.50

2.

Jouke op de Hoek Tjerkgaast 15.17

3.

Kevin Albada Sloten 15.28

4.

Hylke van Netten Sloten 16.07

5.

Sybert Reekers Tjerkgaast 16.46

6.

Wieger Piet Haarsma Tjerkgaast 17.36

7.

Berend de Glee Tjerkgaast 17.38

8.

Elmar Talsma Sondel 19.20

9.

Eise Lolkema Sloten 20.21

10.

Lisa Visser Tjerkgaast 20.30

11.

Ingmer van der Veen Tjerkgaast 20.51

12.

Johan Visser Tjerkgaast 20.53

13.

Femke Visser Tjerkgaast 21.00

14.

Aron Ybema Tjerkgaast 21.02

15.

Douwe van Netten Sloten 21.04

16.

Johan Lolkema Sloten 21.10

17.

Martin Visser Tjerkgaast 27.35

Het aftellen is begonnen


Ben jij al in vorm?Breek jij het parcoursrecord?

Voor diegene die er in slaagt om het parcoursrecord op de 10 km te verbeteren is er een bedrag van
€ 50,- beschikbaar gesteld. Het record staat sinds 2015 op 33.37 minuten!