Uitslag 10 km 2011

1.

Jan Albert Veenema Sneek 36.20

2.

Tjitte op de Hoek Tjerkgaast 38.03

3.

Harmen Jorritsma Joure 38.04

4.

Wim Bakker West-Terschelling 38.25

5.

Mario van Meenveld Sneek 38.38

6.

Klaas Kroese Scharnegoutum 39.03

7.

Gerrit Duits Sneek 40.11

7.

Jasper Keizer St Annaparochie 40.11

9.

Durk Bouma Oppenhuizen 41.32

9.

Tjaard Berger Joure 41.32

11.

Jappie Brandenburg Oudemirdum 42.40

12.

Niels Nagelhout St Nyk 42.52

13.

Thijs Tuinstra Hemelum 42.56

14.

Herman Geritz Midlum 43.09

15.

Johan van Noordenburg Jubbega 43.53

16.

Anneke de Boer Nijland 43.56

17.

Alle Sterk Bitgum 44.10

18.

Bettie Agricola Goingarijp 44.18

19.

Ronald Dijkstra Sneek 44.38

20.

Gerard Postma Koufurderrige 45.00

21.

Ane Steneker St Nyk 46.09

22.

Cor Wijnja Heerenveen 46.11

23.

Otto de Boer Leeuwarden 46.17

24.

Jelle Wolthuizen Sneek 46.32

24.

Klaas Willem Zwaagstra IJlst 46.32

26.

Harrie Winia St Nyk 46.48

27.

Henk Canrinus Nijland 46.53

28.

Sigrid Postma Koufurderrige 46.59

29.

Klaas Sikkema Langweer 47.11

30.

Itty Speelman Heerenveen 47.18

31.

Ankie Hanzens Sloten 47.54

32.

Luut de Jong Woudsend 47.59

33.

Gerben van de Beek Sloten 48.35

33.

Christiaan Pander Sloten 48.35

35.

Joost Minderhoud Joure 48.57

36.

Jaap de Graaf Wyckel 49.04

37.

Hendrika Schotanus St Nyk 49.54

38.

Gerben Brouwer Sneek 50.10

39.

Yolanda Brouwer Heerenveen 50.33

40.

Djurre van der Schaaf Oentsjerk 50.52

41.

Margriet Postma Koufurderrige 51.40

42.

P. Wildschut Langweer 51.54

43.

Kees Visser Tjerkgaast 52.02

44.

Alie Piersma Balk 52.06

45.

Karin Danhof Irnsum 52.12

46.

Arjen de Vries St Nyk 52.53

47.

Jappie Nagelhout St Nyk 53.50

48.

Bea Downar St Nyk 55.02

49.

Marja van der Werf Joure 57.32

50.

Cathrien Noppert Scharsterbrug 58.28

51.

Piet de Vos Emmeloord 59.08

52.

A. Witteveen Bolsward 1.01.27

52.

A. Witteveen Bolsward 1.01.27

54.

Bart Lekkerkerker Woudsend 1.01.41

55.

Frederika Rollema Hommerts 1.04.09

56.

Verkuyl Sneek 1.12.29


Uitslag 5 km

1.

Hendrik Hoekstra Joure 22.31

2.

Henno Hogeling St Nyk 23.10

3.

Regine Postma St Nyk 25.38

4.

IJke Schouwstra Oosterzee 26.46

5.

Wieger van Keulen Leeuwarden 26.56

6.

Anke Zonderland Beetsterzwaag 28.37

7.

Hessel Reitsma Tjerkgaast 29.36

8.

Onno Reekers Tjerkgaast 31.26

9.

Marijke Haarsma Tjerkgaast 32.42

10.

Herman Hoekstra Leeuwarden 32.46

11.

W. Kuipers Langweer 33.01

12.

Jenny Dijkstra Scharsterbrug 33.37

13.

Jouke op de Hoek Tjerkgaast 33.44

14.

Roelof van Netten Tjerkgaast 33.53

15.

Chantal van Netten Tjerkgaast 33.54

16.

Evelien Westerhuis Leeuwarden 34.14

17.

Liesbeth de Wolff Tjerkgaast 34.15

18.

Siepie Aukes Tjerkgaast 34.20

19.

Aafke Keizer-Zijlstra St Annaparochie 34.29

20.

Jeltsje Hoekstra Nijemirdum 34.32

21.

Tiny Wildschut Tjerkgaast 34.43

22.

Trienco Hoekstra Tjerkgaast 36.16

23.

Klaas Duits Sneek 36.54

24.

Agnes Thibaudier Harich 37.47

25.

Anita Kuiper Groningen 38.19

26.

A. Siebenga Langezwaag 36.16

27.

M. Thibaudier Bantega 44.24

28.

Wijbren Visser Harlingen bm

Het aftellen is begonnen


Ben jij al in vorm?Breek jij het parcoursrecord?

Voor diegene die er in slaagt om het parcoursrecord op de 10 km te verbeteren is er een bedrag van
€ 50,- beschikbaar gesteld. Het record staat sinds 2015 op 33.37 minuten!