Uitslagen 2016

Uitslag 5 km

Plaats Nr. Naam Woonplaats Tijd
1 203 Mike Hofstra Sneek 0:21:59
2 216 Jouke Hoekstra IJlst 0:23:50
3 209 Durk Bouma Oppenhuizen 0:25:44
4 202 Siebert Reekers Tjerkgaast 0:28:31
5 213 Ruben Alberda Sloten 0:30:01
6 221 Cathrien Noppert Sint Nicolaasga 0:30:27
7 201 Ilona Landman Warns 0:30:38
8 206 Jetske de Wolff Woudsend 0:30:45
9 204 Adri Sluis Mildam 0:31:13
10 205 Lieneke van Kampen Tjerkgaast 0:32:15
11 212 Maaike van Dijk Sloten 0:33:11
12 208 Alice Nagelhout Woudsend 0:33:16
13 210 Antje Wijnia Sint Nicolaasga 0:33:44
14 214 Chantal van Netten Tjerkgaast 0:34:46
15 215 Roelof van Netten Tjerkgaast 0:34:47
16 217 Karin Flapper Oldeholtpade 0:36:05
17 219 Ellen Breimer Tjerkgaast 0:36:10
18 211 Sjoukje Piek Sint Nicolaasga 0:37:30
19 207 Ina Veenstra Sint Nicolaasga 0:38:39
20 218 Janny van der Werf Tjerkgaast 0:40:22
21 220 Harmen Bosma Balk 0:40:22


Uitslag 10km

Plaats Nr. Naam Woonplaats Tijd
1 405 Sipke Schaap Lemmer 0:38:50
2 408 Samme Steensma Joure 0:40:12
3 404 Rene Schaap Lemmer 0:40:14
4 407 Arie Steneker Sint Nicolaasga 0:45:27
5 403 Jan Uiterwijk Mildam 0:45:48
6 402 Hans van Solkema Joure 0:47:10
7 413 Ruurd Hans de Boer Oudemirdum 0:47:52
8 401 Ruurd Vis Sloten 0:48:13
9 410 Johan Jorritsma Sneek 0:48:25
10 409 Liesbeth Hiddema Jirnsum 0:49:52
11 414 Martijn Bergsma Balk 0:49:55
12 406 Eppie Zuidema Lemmer 0:50:14
13 411 Jos Bruin Sint Nicolaasga 0:52:16
14 412 Wiebren Wind Joure 0:52:41
15 415 Teatske de Jong-Knobbe Balk 0:53:02
16 416 Anke de Graaf Balk 0:53:19
17 417 Aafje de Graaf Wyckel 0:55:10


Het aftellen is begonnen


Ben jij al in vorm?Breek jij het parcoursrecord?

Voor diegene die er in slaagt om het parcoursrecord op de 10 km te verbeteren is er een bedrag van
€ 50,- beschikbaar gesteld. Het record staat sinds 2015 op 33.37 minuten!